SlovenskýSlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.ipelskeulany.sk spravuje Obec Ipeľské Úľany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ipeľské Úľany

Adresa:

Obecný úrad Ipeľské Úľany
Ipeľské Úľany 98
935 82 Plášťovce

IČO: 00587532

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Ipeľský
Počet obyvateľov: 269
Rozloha: 1568 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1259

Všeobecné informácie: info@ipelskeulany.skipulany@gmail.com
Podateľňa: podatelna@ipelskeulany.sk
Starosta: starosta@ipelskeulany.sk+421 908 379 003
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ipelskeulany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 36 /749 43 21
Tel. kontakt mobilný: +421 918 559 760
E-mail: sekretariat@ipelskeulany.sk

Kompetencie:
Obec Ipeľské Úľany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).