SAMOSPRÁVA

Starostka obce:
Magdalena Tóthová

Obecné zastupiteľstvo:

Zástupca starostky:
Štefan Csáki
Poslanci:
Gabriel Velebny
Tibor Kovács
Balázs Jánoska
Magdaléna Bartošová

Hlavná kontrolórka obce:
Ing. Edita Tóthová

Pracovníčka OcÚ:
Alžbeta Antaliczová

Úradné Hodiny:
Pondelok: 8:00-12:00 13:00-16:00 h.
Utorok: 8:00-12:00 13:00-16:00 h.
Streda: 8:00-12:00 13:00-16:00 h.
Štvrtok: 8:00-12:00 13:00-16:00 h.
Piatok: 8:00-12:00 13:00-16:00 h.
Stránkové dni:
Pondelok: 9:00-12:00 13:00-15:00 h.
Streda: 9:00-12:00 13:00-15:00 h.
Piatok: 9:00-12:00

Jazyk:

Facebook Fanpage

Čas:

Dátum: