Výzva na predloženie cenových ponúk:
"Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci Ipeľské Úľany"


Výzva na predloženie cenových ponúk, zákazka:
"Rekonštrukcia multifunkčnej budovy v Ipeľských Úľanoch"


Voľby do NR SR 2016

Počet obyvateľov podľa sčítania obyvateľstva ku dňu 31.12.2010:
Celkom: 305
Muži: 140
Ženy: 165

Nadmorská výška: 365m

Rozloha: 15,68 km²

Jazyk:

Facebook Fanpage

Čas:

Dátum: